Kasık Fıtıkları

Tüm fıtıkların yaklaşık % 75’i kasık bölgesinde görülür. Kasık fıtıklarının % 90’ı erkeklerde görülür. Direkt, indirekt ve uyluk olmak üzere üç tipte olur. Direkt fıtık karın duvarının zayıflamasına bağlı olarak fıtığın dışarı doğru çıkmasına verilen isimdir. İndirekt fıtık ise testisler ile birlikte torbaya kadar uzanan bir fıtık şeklidir. Uyluk fıtık sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Kasığın hemen altında şişlik görülür. Sıkışma ve boğulma riskleri yüksektir. 

Fıtık Nasıl Oluşur? 

Fıtık, karındaki kasların zayıflaması veya yırtılması sonucu gelişen vücut dışına doğru oluşan şişliklerdir. Bu şişlikler karın zarının karın duvarından dışarı çıkması nedeniyle oluşan keseleşmelerdir. Bu kesenin içerisine bağırsakların ve karın içi organların girmesi sonucunda bu organların işlevlerinde bozulmalara neden olur. Ağır işlerde çalışmak ve aşırı yük kaldırmak, akciğer hastalıkları gibi hastalıklarda uzun süre devam eden öksürük, şiddetli kabızlık veya prostat büyümeleri sonucu süregelen ıkınma gibi karın içi basıncı artıran nedenlerle kaslar zorlanarak zayıflayıp fıtığa neden olmaktadır. Fıtıklar ağrıya neden olduğu gibi, boğulma ve sıkışma sonucunda ya da içerisindeki bağırsakların zarar görmesi gibi nedenlerle, acil ameliyat gerektirebilir. Fıtık doğuştan olabilir veya sonradan gelişebilir. Zaman içerisinde geçmez ve kendiliğinden yok olmaz.

Fıtığa Neden Olan Kolaylaştırıcı Sebepler Nelerdir?

Kasık fıtığı belirtileri nelerdir?

Fıtık Tanısı Nasıl Konulur?

Fıtığın tanısında Genel Cerrahi muayenesi önemlidir. Küçük fıtıklarda ve muayene bulgularının net olmadığı hastalarda yardımcı görüntüleme yöntemleri olan karın röntgeni, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve MR kullanılır.

Fıtığın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tek etkin tedavi yöntemi kasık fıtığı ameliyatı ile onarımdır. Yıllar içerisinde çok farklı cerrahi teknikler uygulanmış olup, artık standart kabul gören yöntemler belirlenmiştir. Günümüzde kasık fıtığı ameliyatı iki yöntemle yapılmaktadır. Birincisi kasık fıtığının olduğu kasık bölgesine dışarıdan yapılan bir kesi ile gerçekleştirilen açık veya klasik olarak adlandırabileceğimiz yöntemdir. İkinci yöntem ise son teknolojik yeniliklere paralel olarak geliştirilen laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı yöntemidir.